تعداد موارد یافت شده ۷۰۷

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک فوق تخصص داخلی ریه و دستگاه تنفسی (۲۰۷۵۱)

اسداله اسدیان آملی

اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان

۲۲۱۳۹۲۴ (۰۳۱۱) 

asad99ir@yahoo.com

پزشک عمومی (۵۹۲۲۴)

محمدصادق فیاضی

اصفهان - گلپایگان

۳۴۲۳۱۳۱ (۰۳۷۲) 

msfayazi@yahoo.com

پزشک عمومی (۳۹۴۰۷)

احمد چاوشی

اصفهان - کاشان - خیابان شهید رجایی - کوچه شهید مازوچی - کوچه شهید چاوشی - پلاک 57

۴۴۸۹۸۷ (۰۳۶۱) 

کاشان - خیابان باباافضل ( نخل )

۴۵۳۸۴۵ (۰۳۶۱) 

ahmad44saleh@yahoo.com

پزشک عمومی (۶۲۲۸۲)

حمیدرضا فیاضی

اصفهان - گلپایگان

۳۴۲۳۶۱۲ (۰۳۷۲) 

msfayazi@yahoo.com

پزشک عمومی (۹۱۱۴۴)

امیرحسین کرباسبافی

اصفهان - کاشان - بلوار مطهری

۴۴۳۹۶۶ (۰۳۶۱) 

a_h_karbasbafy@yahoo.com