تعداد موارد يافت شده : ۸۶۲۷
صفحه :<<  ۸۲۱  ۸۲۲  ۸۲۳  ۸۲۴  ۸۲۵  ۸۲۶  ۸۲۷  ۸۲۸  ۸۲۹  ۸۳۰  >>  


۴۱۱۱    بهزاد اميرانصاري    


تخصص : پزشك فوق تخصص داخلي كليه و مجاري ادراري ( نفرولوژي )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان پاسداران - مركز پزشكي لبافي نژاد
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۲۴۹۰۱۰-۴

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۲    مينا خليلي    


تخصص : پزشك فوق تخصص داخلي كليه و مجاري ادراري ( نفرولوژي )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان زرتشت - بيمارستان مهر
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۶۵۵۰۰۸-۹

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۳    خسرو رهبر    


تخصص : پزشك فوق تخصص داخلي كليه و مجاري ادراري ( نفرولوژي )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان نفت - كوچه يازدهم - پلاك ۱۷۸/۱
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۲۲۲۹۵۲۴

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۴    سرور آرمان    


تخصص : پزشك متخصص اعصاب و روان ( روانپزشك )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان نظام آباد - خيابان مدني - بيمارستان امام حسين
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۷۵۵۸۷۴۸

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۵    عسگر ابوالفضلي    


تخصص : پزشك متخصص اعصاب و روان ( روانپزشك )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان رسالت - ۳۰۰ متري شرق پل سيدخندان - پلاك ۷۶ - مجتمع پزشكي شرق - طبقه ۲
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۸۶۴۵۰۲

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  




تعداد موارد يافت شده : ۸۶۲۷
صفحه :<<  ۸۲۱  ۸۲۲  ۸۲۳  ۸۲۴  ۸۲۵  ۸۲۶  ۸۲۷  ۸۲۸  ۸۲۹  ۸۳۰  >>  
رايگان! نوار ابزار بوعلي را بدست آوريد Download كنيد. - درباره نوار ابزار
Boali Toolbar