تعداد موارد يافت شده : ۸۶۲۲
صفحه :<<  ۸۲۱  ۸۲۲  ۸۲۳  ۸۲۴  ۸۲۵  ۸۲۶  ۸۲۷  ۸۲۸  ۸۲۹  ۸۳۰  >>  


۴۱۱۱    عسگر ابوالفضلي    


تخصص : پزشك متخصص اعصاب و روان ( روانپزشك )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان رسالت - ۳۰۰ متري شرق پل سيدخندان - پلاك ۷۶ - مجتمع پزشكي شرق - طبقه ۲
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۸۶۴۵۰۲

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۲    منوچهر احمدي    


تخصص : پزشك متخصص اعصاب و روان ( روانپزشك )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان توحيد - نبش خيابان فرصت
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۹۲۶۵۸۲

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۳    عبدالرئوف اديب زاده    


تخصص : پزشك متخصص اعصاب و روان ( روانپزشك )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان جمهوري - جنب بيمارستان نجميه
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۶۷۷۰۷۱

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۴    بيژن اعظم زنگنه    


تخصص : پزشك متخصص اعصاب و روان ( روانپزشك )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان نظام آباد - خيابان مدني - بيمارستان امام حسين
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۷۵۵۸۰۰۱-۴

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  


۴۱۱۵    مسعود افضلي    


تخصص : پزشك متخصص اعصاب و روان ( روانپزشك )  
شماره نظام :  
استان :  تهران

آدرس ۱ :  تهران - خيابان ميرداماد - ساختمان ۱۰۶
تلفن ۱ :     (۰۲۱)  ۲۲۲۴۹۱۷

آدرس ۲ :  
تلفن ۲ :  

تلفن همراه :  
پست الكترونيك :  
تعداد موارد يافت شده : ۸۶۲۲
صفحه :<<  ۸۲۱  ۸۲۲  ۸۲۳  ۸۲۴  ۸۲۵  ۸۲۶  ۸۲۷  ۸۲۸  ۸۲۹  ۸۳۰  >>  
رايگان! نوار ابزار بوعلي را بدست آوريد Download كنيد. - درباره نوار ابزار
Boali Toolbar